Användarvillkor och Integritetspolicy

Akupunktur och kinesisk medicin i Sverige AB, 556878-5140, (nedan "AKMS") erbjuder en sajt om traditionell kinesisk medicin ("kinesiskmedicin.se") där användare ("Användaren") kan använda materialet enligt nedanstående villkor ("Användarvillkor").

§1 Acceptera användarvillkor

Alla som går till webben blir en användare och accepterar därmed dessa användarvillkor.

§2 Personligt konto

Inget personligt konto hos AKMS.

§3 Upphovsrätt och nyttjanderätt

Allt material (text, bild, grafik, video mm) som publiceras på chinesemedicine.se är skyddat av lagen om upphovsrätt. Du får endast använda detta för privat bruk i samband med att du använder chinesemedicine.se. Du får inte kopiera, överlåta, hyra ut, ändra, vidaresälja eller på annat vis använda materialet på ett kommersiellt eller icke kommersiellt sätt.

§4 Dina personuppgifter

AKMS samlar INGA Personuppgifter via webben.

§5 Dina tekniska uppgifter

AKMS samlar INTE in dina tekniska uppgifter t.ex. namn på din internetleverantör, din IP-adress, den domän du ansluter från eller går till, information om operativsystem, typ av webbläsare och liknande aktiviteter på hemsidan.

§6 Cookies

AKMS använder INTE så kallade "cookies" på webbsidor.

§7 Länkar till tredje part

AKMS länkar till andra hemsidor(om det finns). AKMS tar inte ansvarar för den information som publiceras på andra hemsidor eller eventuella problem som kan uppstå vid användandet av denna information. Det är upp till varje användare att bedöma riktigheten och lämpligheten i den information som ges.

§8 Ändringar av dessa villkor

AKMS kan komma att ändra dessa villkor. Alla ändrade villkor ska automatiskt gälla tjugofyra (24) timmar efter att de först lagts upp på hemsidan.

Integritetspolicy

Allmänt

Denna Integritetspolicy gäller fr.o.m. den 9 april 2018 för klienter i Akupunktur och kinesisk medicin i Sverige AB (org.nr 556878-5140) (”AKMS” eller ”vi”).

Vem är personuppgiftsansvarig?

AKMS är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas inom ramen för GDPR. Kontaktuppgifter till AKMS finner du längst ned i denna Integritetspolicy.

Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar?

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss via e-mail eller telefon för att få information, boka tid eller få distansvård i AKMS, d.v.s. namn, telefonnummer, e-postadress, och vid behov postadress, personnummer och hälsouppgifter.

Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen? 

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

1. För att kunna fastställa din identitet och ålder.

2. För att vid behov kontakta dig med tidsbokning.

3. För att känna till alla faktorer som kan påverka ditt hälsotillstånd, så att hjälpa till att göra rätt diagnos och behandling.

4. För att besvara frågor och göra uppföljningar efter kontakt med AKMS.

5. För att skicka eventuella välkomstbrev, nyhetsbrev och erbjudanden till dig.

6. För att underlätta eventuella reklamationer.

7. För att återkomma till dig för behandlingsresultat eller hälsoutveckling.

8. För att eventuellt uppfylla vissa myndigheters krav.

Vad är den rättsliga grunden för behandlingen?

Vad gäller punkterna under ändamålen med personuppgiftsbehandlingen ovan är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att vi anser att behandlingen kommer vara fördelaktig för dig och erbjuda dig de fördelar som framgår i denna Integritetspolicy, samt vi ska kunna fullgöra det avtal du ingår med AKMS.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi raderar dina personuppgifter då de inte längre är aktuella eller nödvändiga. Däremot sparas dina uppgifter så länge du fortsätter att vara en aktiv klient i AKMS för att kunna fullgöra våra skyldigheter som framgår av denna Integritetspolicy.

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?

Vi delar dina personuppgifter med:

Vissa myndigheter, t.ex. Polisen vid utredning av brott (om det är ett lagkrav).

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära en kopia av personuppgifter som vi behandlar om dig(förutom immateriell äganderätt). Du har även rätt att begära rättelse eller uppdatering av personuppgifter t.ex. adress. Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vad är skyddet och rutiner för incidenter?

Personuppgifterna sparas på en säker plats, de ska inte gå att stjäla eller riskera att komma ut till obehöriga. Om det inträffar en säkerhetsincident som rör personuppgifter, vi ska anmäla den till Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar och ta åtgärder till skyddet.

Kontakt

Har du frågor, kontakta gärna AKMS:

Email: distansvard@gmail.com

Adress: Luntmakargatan 67, 11351 Stockholm
Tel
: 08-51929292

 

photo  kinesiskmedicin.se

 

PROFESSIONELL TKM-LÄKARE     SPÄNNANDE LÄKEKONST                                       

                                                                

btn
55463

Hem


IMG_20191203_080615

KONTAKT

Luntmakargatan 67 nb                   11351 Stockholm     

Tel: 08-51 92 92 92                        Mobil: 0700-24 80 55                      distansvard@gmail.com  

ÖPPETTIDER

Måndag-Fredag

kl 10:00 - 18:00

POLICY

Användarvillkor och integritetspolicy

Copyright©2020      kinesiskmedicin.se                            All Rights Reserved
RÖKAVVÄNJNING